Commissies

TTV Venlo heeft een aantal commissies die bepaalde taken uitvoeren binnen de vereniging. Zij bestaan uit één of meerdere bestuursleden en leden. Doel van de commissies is het meer betrekken van leden bij de vereniging en hen meer verantwoordelijkheden geven. TTV Venlo gaat er dan ook van uit dat leden zich aansluiten bij één van de commissies.
Voor een compleet overzicht van onze vereniging wordt verwezen naar het organisatieschema.

Een overzicht van alle commissie met hun taken:

Activiteitencommissie

 • Het organiseren van activiteiten.

Barcommissie

 • Opstellen bardienstrooster;
 • Bepalen assortiment;
 • Voorraad op peil houden (bestellen/aanvullen);
 • Bepalen kantineprijzen;
 • Poetsen kantine (organiseren/controleren);
 • Zorgen voor poetsmiddelen/toiletartikelen;
 • Wassen hand-, thee- en poetsdoeken;
 • Bepalen muziekassortiment.

Onderhoudscommissie

 • Onderhoud bergingen
 • Onderhoud speelmateriaal
 • Ophangen diverse
 • Reparaties diverse
 • Organiseren klussendag
 • Beheer sponsorwand

Technische commissie

 • Samenstellen trainingsgroepen
 • Coördineren/geven van trainingen
 • Samenstellen competitieteams
 • Coördineren competitie
 • Onderhouden competitieschema mededelingenbord

Toernooicommissie

 • Organiseren interne toernooien
 • Organiseren vriendschappelijke wedstrijden
 • Kenbaar maken externe toernooien

Sponsorcommissie

 • Werven sponsoren en donateurs
 • Onderhouden contacten
 • Opstellen/onderhouden sponsormap

Vriendencommissie

 • Werven vrienden
 • Onderhouden contacten
 • Organiseren vriendenavond