Historie

Dhr. Frans Polak
Frans Polak Het zal omstreeks februari 1940 zijn als Frans Polak d.m.v. een ingezonden stukje in de krant, iedereen die in verenigingsverband wilde tafeltennissen, opriep om op 1 maart 1940 aanwezig te zijn in Café Braam.
logo Blue Star De opkomst was overweldigend deze avond, ongeveer 40 tot 50 personen, zodat direct de Venlose Tafeltennisclub "Blue Star" kon worden opgericht. Het eerste bestuur bestond uit drie personen; hierbij was ook Frans Polak die als voorzitter werd gekozen. Nadat het eerste enthousiasme was geluwd, bleef er een kern van tussen de 25 en 30 leden over. Een ledenaantal dat Blue Star vanaf haar oprichting tot midden jaren '70 heeft gehad. Vanaf 1950 gaan de sportieve prestaties een stijgende lijn vertonen. Een van de hoogtepunten is wel het behalen van de landstitel in 1961 door de dames Jo Hoeymakers, Truus Westheim en Nel Kruysen.
Ook Frans Polak liet zich niet onbetuigd, hij werd nationaal bondsscheidsrechter van de NTTB.
In de loop der jaren werd er meerdere keren verhuisd, van de verouderde zaal in de Staringstraat naar de gymzaal in de Boermansstraat bij het Rosarium.
Toen deze zaal te klein werd ging men naar de sportzaal van de Maasveld-Mavo aan het Hubertusplein te Blerick. Tenslotte werd in 1986 verhuisd naar de gymnastiekzaal aan de Gulikstraat, waarin een eigen kantine was die op 13 december feestelijk werd geopend door ere-voorzitter Frans Polak.

Sportzaal Gulikstraat

Koster Sjraar Jacobs
Sjraar Jacobs In 1948 is de RK TTC Genooi opgericht door een groepje misdienaars onder de bezielende leiding van Koster Sjraar Jacobs.
logo RK TTC Genooi Een oude schuur vlak bij het klooster werd ingericht als oefenlokaal en de 10 leden moesten het doen met één tafel. Deze ene tafel moest voor de training worden opgehaald bij een boerderij bij het Kapelke van Genuuje en op de trapper van een fiets worden vervoerd naar het speellokaal bij het huidige Albertus hof. Van het clubhuis "ST Benedictus Labre" werd al snel verhuisd naar de "Witte Kerk" aan de Bisschop Hoensbroekstraat. Het bestuur bestond in deze beginperiode uit twee leden, Koster Sjraar Jacobs en Harrie Horsten.
logo TTV Looping Pas in 1953 werd het bestuur versterkt met Ton van Sas, Harrie van Deur, Jo van Deur en Hay Burhenne. Begin jaren '70 is de naam RK TTC Genooi veranderd in TTV Looping. Het ledenaantal bleef meestal stabiel tussen de 45 en 60 personen. In 1999 besloot de Gemeente Venlo om de wijk Genooi een opknapbeurt te geven dus ook de "Witte Kerk". Gevolg hiervan was dat TTV Looping zijn vertrouwde kelder in de "Witte Kerk" moest verlaten.

Witte Kerk

Oprichting TTV Venlo
Het was eind 1999 toen TTC Blue Star aan TTV Looping onderdak en speelruimte aanbood in de gymnastiekzaal aan de Gulikstraat.
In eerste instantie alleen voor de tijd die nodig was om de "Witte kerk" te renoveren. Maar zoals zo vaak kroop ook het tafeltennis bloed waar het niet gaan kan. Na twee jaar hechte samenwerking werd besloten om aan de leden te vragen hoe zij over een fusie dachten. Dit leidde uiteindelijk op 18-6-2002 tot de oprichting van tafeltennisvereniging Venlo, kortweg TTV Venlo.

logo TTV Venlo

Sporthal Rijnbeek
In 2008 werd bekend dat de gemeente Venlo de gymnastiekzaal op termijn gaat slopen. Hierop werd besloten een commissie op te richten om nieuwe onderkomens te bestuderen. Een van de opties was de nieuw te bouwen gemeentelijke sporthal 'Rijnbeek' welke begin 2011 zou worden opgeleverd. Leden en bestuur besloten in 2009 voor deze optie te kiezen waarna samen met de gemeente Venlo nauw werd gekeken naar de plannen. Belangrijk punt was het behoud van een eigen kantine. Op 14 maart 2011 was de verhuizing een feit.

Sporthal Rijnbeek

En nu...
Momenteel heeft TTV Venlo ca. 45 leden. Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van sporthal Rijnbeek waarin een zaaldeel wordt gehuurd. Iedereen van jong tot oud voelt zich er thuis. De eigen kantine draagt hier zeker aan bij. Na de trainingen, competitiewedstrijden en toernooien is hier gezelligheid troef.